RECOMMEND

Privacy policy

Pārdošanas noteikumiem jāatbilst veikala faktiskajai darbībai. Ja pārdošanas
objekts ir, piemēram, pakalpojums, tad saprotams, ka nenotiks fiziska preču
piegāde, bet tomēr skaidri jānosaka pakalpojuma sniegšanas veids utt.
Paraugs Lietošanas noteikumiem


SIA Balticmode, reģistrācijas Nr. 40203365625, adrese: Dzelzavas iela 70-3, Riga, LV-1082, turpmāk - internetveikals - nodrošina mājas lapā pieejamo saturu un
sniedz preces/pakalpojumus saskaņā ar zemāk izklāstītajiem Lietošanas
noteikumiem.


1. Vispārīgie noteikumi

Ja patērētājs, izmantojot mājas lapas starpniecību iegādājas preces/pakalpojumus,
tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta
Latvijas Republikas tiesību normām, kas regulē distances līgumu tai skaitā, bet ne
tikai, Latvijas Republikas „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas
Republikas Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu” u.c.


2. Pirkumu veikšana

Interneta veikalā pārdoto produktu cenas un specifikācija ir norādītas blakus
produktiem.

Lai veiktu pasūtījumu, pievienojiet vēlamos produktus iepirkumu grozam. Aizpildiet
visus nepieciešamos laukus un izvēlēties piemērotāko piegādes veidu (omniva, latvijas pasts , DPD , UPS ). Pasūtījuma
kopējās izmaksas ar piegādi pēc tam tiek parādītas uz ekrāna. Veiciet pirkuma
apmaksu, lai pabeigtu pasūtījumu.


3. Apmaksas noteikumi

Pievienojiet tās maksājumu metodes, kuras izmantos Jūsu internetveikals:

  • Latvijas internetbanku maksājumi: Swedbank, SEB, Citadele un Luminor
  • Igaunijas internetbanku maksājumi: Swedbank, SEB, Luminor
  • Lietuvas internetbanku maksājumi: Swedbank, SEB un Luminor
  • Somijas internetbanku maksājumi: Aktia, Ålandsbanken, Danske, Handelsbanken, Nordea, Oma Säästopankki, Pohjola, POP Pankki, S-Pankki, Säästopankki
  • Visa/Mastercard karšu maksājumi

Ja kādu iemeslu dēļ pasūtījumu izpildīt nebūs iespējams, Pircējs par to tiks informēts
un samaksātā summa tiks atmaksāta pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 14 dienu
laikā pēc paziņojuma saņemšanas.

Par apmaksas statusu pircējs tiks informēts uz viņa epastu.


4. Piegādes noteikumi

Preces tiek piegādātas uz sekojošām valstīm: visa pasaule 
Iegādātās preces tiek piegādātas izmantojot: OMNIVA, LATVIJAS PASTS, UPS.
Visas nodevas un nodokļus, kas jāsamaksā, lai saņemtu sūtījumu piegādes
galamērķī ir jāsedz Pircējam. Piegādes izmaksas tiek parādītas, pirms pasūtījuma
apstiprināšanas.

Iegādātās preces tiek nogādātas Pircēja norādītajā adresē 2-5 darba dienu
laikā. Izņēmuma gadījumos mums ir tiesības nosūtīt preces līdz 10 kalendāra
dienām, par to informējot klientu.


5. Atteikuma tiesības

Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces
saņemšanas brīža.

Atteikuma tiesības nav piemērojamas, ja Pircējs ir juridiska persona.
Lai izmantotu 14 dienu atteikuma tiesības, preces drīkst izmantot tikai tām
paredzētajiem mērķiem, patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma
saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.

Akcijas preci nemaina un atpakaļ nepieņem

Ja preces tiek nepiemēroti izmantotas vai bojātas, lietošanas laikā nevērīgi izturoties
pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais
iepakojums, vai, ja tās iepakojums ir būtiski bojāts , internetveikalam ir tiesības
samazināt atmaksājamo summu atbilstoši preces vērtības samazinājumam.
Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums jāiesniedz atteikuma veidlapu, kuru iespējams
atrast šeit: nosūtot to uz e-pasta adresi info@langrony.eu

Preču atgiešanas adrese: Langrony veikals: Dzelzavas 70-207 ofiss , Riga , LV1082


14 dienu laikā pēc preču saņemšanas.

Pircējs sedz preces atgriešanas izmaksas, izņemot gadījumus, kad iemesls
atgriešanai ir tas, ka prece neatbilst pasūtījumam (piemēram,
nepareizs vai bojāts produkts).

Pircēja pienākums ir bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc atteikuma
veidlapas nosūtīšanas internetveikalam, atdot Pārdevējam Preces. Pēc atpakaļ
nosūtīto preču saņemšanas internetveikals nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu
laikā, atmaksā visus no pircēja saņemtos maksājumus pamatojoties uz Distances
līgumu.

Pārdevējam ir tiesības aizturēt maksājumu līdz brīdim, kamēr nav saņēmis no
Pircēja Preces vai preču atgriešanas apliecinājumu.

Ja pircējs ir izvēlējies citu sūtīšanas veidu nekā lētāko internetveikalā piedāvāto
sūtījumu veidu, internetveikalam nav pienākums kompensēt pārsniegtās sūtījuma
izmaksas.

Internetveikals nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai
cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus
internetveikala saprātīgas kontroles.
Internetveikals patur tiesības atteikties pārdot preces un pieprasīt preču atgriešanu
no Pircēja, ja internetveikalā norādītā cena ir ievērojami mazāka par tās tirgus cenu
kļūdas dēļ.

Pircējs saņem atmaksāto naudu uz viņa noradīto bankas kontu.


6. Patērētāja tiesības par līgumam neatbilstošu preci

Internetveikals ir atbildīgs par Pircējam pārdoto preču neatbilstību līguma
noteikumiem vai trūkumiem kas radusies 6 mēnešu laikā pēc preču piegādes dienas
klientam, vai bijusi piegādes brīdī, ja šāds pieņēmums nav pretrunā ar lietas
īpašībām vai trūkumu. Pircējam ir jāinformē Pārdevējs par preču neatbilstību
nekavējoties, 2 mēnešu laikā pēc tās konstatēšanas, t.i., jāiesniedz sūdzība.
Pircējs var iesniegt sūdzību, sazinoties ar internetveikalu, rakstot uz info@langrony.eu.
Internetveikals nav atbildīgs par defektiem, kas radušies pēc preču piegādes
Pircējam. Ja iegādātajām precēm ir trūkumi, par kuriem ir atbildīgs Pārdevējs,
Pircējam ir tiesības pieprasīt preču trūkumu novēršanu vai apmaiņu pret jaunām
precēm bez maksas .
Ja preces nav iespējams labot vai nomainīt, Pārdevējs atdod Pircējam visus
Distances līgumā paredzētos maksājumus.
Pārdevējs uz patērētāja sūdzību sniedz rakstisku atbildi 15 dienu laikā.


7. Pircēja personas datu apstrāde

Internetveikals apstrādā tikai tos personas datus, kurus pircējs ir ievadījis
pie preču pasūtīšanas, kā piemēram, vārds, uzvārds, e-pasts u.c.
Internetveikals nodod personas datus transporta pakalpojumu sniedzējam/iem, lai
nodrošinātu preču piegādi.

Ja Jūs esat nepārprotami piekritis saņemt mūsu mārketinga paziņojumus, tostarp
jaunumus, mēs laiku pa laikam varam sazināties ar Jums nosūtot informāciju par
mūsu pakalpojumiem un jaunākajiem piedāvājumiem. Šajā nolūkā mēs varam
apstrādāt Jūsu e-pasta adresi, kuru norādījāt, pierakstoties mārketinga
komunikācijai.

Pircējam ir iespēja atteikties no mārketinga paziņojumiem, paziņojot par to mums,
rakstot uz info@langrony.eu


8. Strīdu izšķiršanas kārtība

Jautājumos, kas nav atrunāti šajos noteikumos un nosacījumos, Pircējs un
Pārdevējs apņemas ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.
Puses visus starp Pārdevēju un Pircēju radušos strīdus risina savstaprēju sarunu vai
sarakstes ceļā. Ja strīdu neizdosies atrisinās sarunu vai sarakstes veidā, Puses
strīdu risinās Latvijas Republikas tiesā, ievērojot LR normatīvos aktus. Strīdus starp
Pircēju (patērētāju) un Pārdevēju var nodot risināšanai Patērētāju tiesību
aizsardzības centrā vai Latvijas Republikas tiesā.

Pircējam ir tiesības vērsties arī Eiropas Savienības strīdu izšķiršanas iestādēs.


ATTEIKUMA TIESĪBU VEIDLAPA
The website uses cookies to improve the shopping experience. Noklikšķinot uz 'Piekrītu' vai pārlūkojot vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. You can withdraw your consent at any time.
Agree | More information